Nha khoa cơ sở

Hệ răng sữa và răng vĩnh viễn ở loài người

Ở loài người chỉ có 2 hệ răng đó là hệ răng sữa (milk teeth, deciduous dentition) và hệ răng vĩnh viễn (permanent dentition).

-Răng sữa bắt đầu mọc ở tháng thứ 6 sau khi sinh và hoàn tất bộ răng sữa ở tháng thứ 22-24 gồm :20 răng (Hình )

8 răng cửa (incisors)

4 răng nanh (canines)

8 răng hàm (răng cối sữa, deciduous molars),

Ở hệ răng sữa không có răng tiền hàm (tiền cối, cối nhỏ, premolars).

Hệ răng sữa

-Hệ răng vĩnh viễn có 32 răng (Hình)

Hệ răng vĩnh viễn

Răng vĩnh viễn đầu tiên mọc trên hàm là răng hàm (răng cối lớn) mọc lúc 6 tuổi nên còn gọi là răng 6 tuổi. Răng nầy mọc phía trong các răng hàm sữa và không thay cho răng sữa nào cả.

Đến 7 tuổi các răng cửa sữa bắt đầu lung lay để răng vĩnh viễn mọc lên thay thế và đến 12 tuổi thì hoàn tất việc thay răng, lúc nầy đứa trẻ đã có 28 răng. Đến tuổi trưởng thành sau 18 tuổi, một người sẽ có 32 răng gồm:

8 răng cửa vĩnh viễn (permanent incisors)

4 răng nanh vĩnh viễn (permanent canines),

8 răng tiền hàm vĩnh viễn (răng cối nhỏ, permanent premolar)

12 răng hàm (răng cối lớn, permanent molar)

Răng khôn hay răng hàm thứ 3, hay răng số 8 mọc rất trễ từ 18 tuổi đến 22 tuổi. Răng khôn (3rd molar, wisdom tooth) mọc trễ và thường hay mọc lệch, gây tai biến cho bệnh nhân , ta gọi là tai nạn răng khôn mọc ngầm (impacted tooth accident)

Bs Trần Ngọc Đỉnh