Phục hình răng

HỐI HẬN VÌ LÀ CHUYÊN GIA RĂNG SỨ !


 

Công nghệ răng sứ mới ra đời , có một bác sĩ nha khoa được mời đi dự một buổi giới thiệu về công nghệ răng sứ . Sau khi nghe giới thiệu xong , bác thấy răng sứ tuyệt vời làm sao !

Bác về thầm quyết định thay hết răng sứ cho mọi người , kể cả mình cũng thay nốt.

Trước khi làm răng sứ cho người thân của mình , bác kiểm định và luyện tay nghề lại trên vài khách hàng của mình .

Sau một thời gian làm cho khách hàng bác mới thấy xuất hiện vài nhược điểm của răng sứ.

Bác thay đổi quyết định lại là thay tất cả răng sứ trừ mình ra.

Sau vài năm hành nghề gọi là "chuyên khoa răng sứ ! " bác thấy không ổn rồi ? bác quyết định lại rằng mình thay hết răng sứ cho khách hàng , trừ người thân của mình ra .

Khi bác về bên kia bầu trời , đến cổng thiên đàng xin visa nhập cảnh , người gác cổng bảo bác viết lại công việc trong quá trình hành nghề mà bác tự xưng là " Chuyên gia về răng sứ !"của bác rồi tôi xét cho.

Cái nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí , lúc này bác mới hối hận về " chuyên gia răng sứ ! ".

Chúc bạn gặp thầy , gặp thuốc !

Dr.Viet

(rangthammy.com)